ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Part of:
TERRAMEDIA INSURANCE TRAINING INSTITUTE

Οι Βασικές Αρχές της Ασφάλισης, είναι το Πρόγραμμα εκείνο που αποτελεί τη βάση για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της Ασφάλισης, το νομικό πλαίσιο τις βασικές αρχές και τη σημασία του καθήκοντος του διαμεσολαβητή.

Ενότητα 1: Εισαγωγή Ενότητα 2: Ο κίνδυνος – hazard Ενότητα 3: Κατακερματισμός και διασπορά του κινδύνου Ενότητα 4: Βασικές Αρχές της Ασφάλισης Ενότητα 5: Η Αποζημίωση – Υποκατάσταση και Συνεισφορά Ενότητα 6: Τα νομικά έγγραφα της Ασφάλισης Ενότητα 7: Ο Επαγγελματίας Διαμεσολαβητής Ενότητα 8: Νομικά Θέματα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: Πρακτική Εφαρμογή Γνώσεων ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Mock Exams)

Κωδικός Περιγραφή προγράμματος   TRI01

Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης               10-26/6/20

 

 

  • 18+ year old
  • Private Classes
Enrolled: 0 Students